Media

Gorące podziękowania dla wszystkich POLSKICH MEDIÓW w UK, zaangażowanych we współpracę podczas londyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Wielkiej Pomocy, przy popularyzowaniu informacji o największym polskim wydarzeniu jednoczącym naszych rodaków na obczyźnie. Polonijne media pełnią nieocenioną rolę ponieważ integrują i motywują polonię do aktywności i informują o działaniach polskich społeczności, są ambasadorami polskości tworząc lokalnie mosty współpracy ale również źródłem wiedzy o naszym kraju, dbają o wizerunek Polski, promują polską kulturę, podtrzymują bliskie relacje z Ojczyzną i promują język polski i najważniejsze wartości wśród kolejnych pokoleń dorastających w Wielkiej Brytanii.

Dzięki Waszej pomocy możemy jeszcze silniej zjednoczyć nasze siły w niesieniu pomocy na szczytny cel zbiórki pieniężnej WOŚP.